FISK-info

Folkekirkens Skoletjeneste i Faxe, Stevns og Køge tilbyder fagligt velfunderede, kreative og spændende projektforløb til faget kristendomskundskab/ religion. Skoletjenestens projekter kan benyttes gratis af alle skoler i Faxe, Stevns og Køge kommuner og tager udgangspunkt i Fælles Mål for folkeskolen og de til enhver tid gældende forordninger for faget kristendomskundskab i folkeskolen.

FiSK dækker Faxe, Stevns og Køge kommuner - provstierne Køge Provsti og Tryggevælde Provsti.

Formål

Vedtægter

Persondata