Projekter til udskolingen

Knust – og samlet igen

Filosofiske samtaler om at blive samlet på ny

I 2020 oplevede verden en pludselig og gennemgribende forandring i form af en pandemi. Hvad betyder det for os mennesker, når verden forandrer sig så voldsomt? Og hvilke forskellige reaktioner afføder en sådan forandring?

I projektet indgår et videoværk af den peruvianske kunstner Karen Macher Nesta, hvor hendes selvportræt, formet i porcelæn, smadres og går i tusinde stykker. Hun samler stumperne og limer dem sammen med guld. Hver skramme og hvert skår former hende på ny og gør hende værdifuld og skøn på nye måder.

Eleverne arbejder med den filosofiske samtales fem trin, hvor de taler ud fra egne erfaringer suppleret af litteraturens udtryk for det knuste, forandringen og fornyelsen. De arbejder med et analytisk blik, hvor forskellige antagelser om at være knust og samlet systematiseres. Afslutningsvist samler de bogstaveligt talt stumperne og former deres egen mosaik af det nye liv efter verdens omkalfatring.

Det religionsfaglige aspekt i projektet omhandler teodice-problematikken. For hvor eller hvem er Gud, når verden går i stykker? Er det Hans skyld? Er det menneskets? Eller er det et livsvilkår, som det religiøse sprog forholder sig til gennem narrativer, kunstbilleder og begreber? Hvad siger religionerne om dette?

Med materialet følger en vejledning til, hvordan I selv i klassen kan arbejde med et kreativt produkt, hvor noget bliver knust og samlet på ny.

Fag: Kristendomskundskab og dansk

Klassetrin: 7.- 9. klasse.

Projektperiode: September (kan afvikles hele året).

Antal lektioner: 6 - 8 lektioner.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og konkrete undervisningsforslag.
 • Tilbud om porcelæn til det kreative produkt, hvor noget bliver knust og samlet på ny.

Skibsdrengens fortælling

- med teateroplevelse ved Måle Fortælleteater

I dette undervisningsprojekt arbejdes der med Karen Blixens forfatterskab med særligt fokus på novellen Skibsdrengens fortælling og dens referencer til kristendommen. 

Novellen om skibsdrengen Simon er en gribende historie om næstekærlighedens sande væsen. Det er en skæbnefortælling om, at det, man giver ud, kommer tilbage til én og ofte i en helt uventet form. Fortællingen er én af indgangene til forståelsen af Karen Blixens livsopfattelse og forhold til kristendommen.

Teater for klassen

I forbindelse med forløbet tilbydes klassen at se teaterforestillingen Skibsdrengens fortælling - frit efter Blixen med Anette Jahn fra Måle Fortælleteater. Her vil eleverne opleve en medrivende genfortælling af historien. Teaterforestillingen spiller i udvalgte kirker.

 • mandag den 24. oktober
 • tirsdag den 25. oktober
 • fredag den 28. oktober
 • tirsdag den 1. november

NB. Tal meget gerne sammen med kollegaer på årgangen ved tilmelding til teater.

Fag: Kristendomskundskab og dansk.

Klassetrin: 7.- 9. klasse.

Projektperiode: Oktober - november.

Antal lektioner: 6 - 8 lektioner.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og konkrete undervisningsforslag.
 • Tilbud om at se teaterforestillingen Skibsdrengens fortælling i udvalgte kirker.
 • HUSK ved tilmeldingen at gøre opmærksom på, om klassen ønsker at se teaterforestillingen.

Flugt

- et projekt med afsæt i den prisbelønnede animerede dokumentarfilm

Den ene dag spiller man fodbold, handler i supermarkedet, spiser kage med en god ven og lægger planer for weekenden. Den næste dag er alt forandret.

Med udgangspunkt i Jonas Poher Rasmussens film “Flugt”, arbejdes der med spørgsmål som:

 • Hvad vil det sige at skulle forlade alt det, man kender?
 • Hvad vil det sige at rejse uden at se sig tilbage?
 • Og kan man regne med at møde udstrakte hænder på vejen?

I projektet får eleverne “etikbrillerne” på og skal analysere, hvad det rigtige er at gøre i forbindelse med de forskellige etiske og eksistentielle dilemmaer, der opstår i forbindelse med at flygte fra sit hjemland.

Der er fokus på næstekærlighedsbegrebet med udgangspunkt i lignelsen om den barmhjertige samaritaner, og der perspektiveres til forskellige tolkninger af næstekærlighedsbuddet i flygtningedebatten i Danmark. Projektet inddrager også positioner fra islam og jødedom omkring det at modtage den fremmede i nød.

Projektet er tværfagligt med dansk, hvor den særlige genre animeret dokumentarfilm analyseres.

Fag: Kristendomskundskab/ religion og dansk.

Klassetrin: 8.- 9. klasse.

Projektperiode: Januar - februar.

Antal lektioner: 2-4 i hvert fag samt tid til at se filmen ”Flugt”.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og konkrete undervisningsforslag.
 • Eksempler på prøveoplæg og hvordan projektet kan integreres i et overordnet tema.