Projekter til udskolingen

Luk døren for Helvede

- enden på komedien med Dante Alighieri og Jesper Wung-Sung

Svovlsøer, syndere og Satan. Horn, hove og hugtænder. Helvede beskrives som et frygteligt sted, hvis pinsler og plager med stor detaljerigdom er gengivet i billedkunsten, i folketroen og i populærkulturen. De fleste af forestillingerne stammer ikke fra Bibelen, men fra værket Den Guddommelige Komedie skrevet af Dante Alighieri i begyndelsen af 1300-tallet. Men hvordan endte det med at være sådan? Og hvorfor er det stadig 700 år senere Dantes version af helvede, der er den dominerende i den folkelige forståelse?

Eleverne skal arbejde med Den Guddommelige Komedie som graphic novel, samt novellen Enden på komedien af Jesper Wung-Sung. Med afsæt i teksterne skal de linde på døren til helvede og undersøge:

 • Hvad begreberne lykke og lidelse indeholder, og hvordan de kommer til udtryk i teksterne.
 • Hvordan Den Guddommelige Komedie benytter sig af intertekstualitet, deler
 • fællesstof og opbygning med andre religioner og kulturer end den kristne.
 • Hvordan Den Guddommelige Komedie har påvirket og stadig påvirker populærkulturelle og folkelige helvedesforestillinger.
 • Hvilke forestillinger der er om helvede i folkekirken i dag.

Projektet kan oplagt køres tværfagligt mellem dansk og kristendomskundskab.


Fag: Kristendomskundskab.

Klassetrin: 7.- 9. klasse.

Projektperiode: September-oktober.

Antal lektioner: 8-10 lektioner.

 

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med faglig baggrund og konkrete undervisningsforslag.
 • Adgang til projektets hjemmeside.
 • Den Guddommelige Komedie som graphic novel.
 • Novellen Enden på komedien af Jesper Wung-Sung.
 • Tilbud om kirkebesøg.

 

Det er løgn!

-et projekt om halve sandheder og hvide løgne

Lange næser, flakkende øjne og svedige håndflader. Man må ikke lyve. Men er det nu altid sandt?

Løgn er noget, som de fleste på et eller andet tidspunkt har stiftet bekendtskab med. Man kan måske endda hævde, at løgnen er en menneskelig grunderfaring, et vilkår man som menneske må leve med.

I dette projekt skal eleverne gennem forskellige cases og dilemmakort undersøge, hvilken rolle løgnen spiller i kristendommen, islam og i samfundet.

Hvordan forholder religiøse tekster sig til det at lyve? Hvad siger præsten? Hvad siger imamen? Er det altid forkert at lyve? Og kan det, der er sandt for nogen, være en løgn for andre?

Til projektet er endvidere udviklet et rollekortspil, Løgnhals, hvor eleverne gennem en legende tilgang skal beskæftige sig med forskellige aspekter af det at lyve.

Afslutningsvis skal eleverne lave et kreativt produkt, som kan benyttes til afgangsprøven.

 

Fag: Kristendomskundskab.

Klassetrin: 7.- 9. klasse.

Projektperiode: November.

Antal lektioner: 6-8 lektioner.

 

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og konkrete undervisningsforslag.
 • Dilemmakort.
 • Kortspillet Løgnhals.
 • Adgang til projektets hjemmeside.

 

Indtryk, aftryk og udtryk

- om forbindelser mellem mennesker og natur

Hvad sker der, når man tager ud i naturen for at opleve den? Ikke for at måle, veje og beherske den, men for at SE og mærke den? - det og meget mere skal eleverne undersøge i dette forløb.

Som det allerførste skal eleverne enkeltvis på en guidet lydvandring i naturen. Lydvandringen er indtalt af skuespiller ved Aarhus Teater, Emil Prenter. Målet med vandringen er, at eleverne skal finde ”deres eget sted”, mens de oplever naturen.

Forløbet tager sit afsæt i stedsbaseret læring, og elevernes egne steder og sansninger spiller en central rolle igennem hele projektet, både når de skal arbejde med forskellige natursyn og myter i religioner, og når de skal forholde sig til håb på tværs af generationer og tidsaldre.

Eleverne skal se nyproducerede fagfilm om natursyn med teolog og bioetiker, Mickey Gjerris. Filmene lægger op til tekstarbejde, der belyser sammenhængen mellem religiøse myter og forskellige natursyn. De skal desuden arbejde med nedslag fra bogen Mælkebøtteblod af Merete Pryds Helle, hvor de præsenteres for tanker om håb.

Projektet afrundes med et refleksions-kortspil og muligheden for at prøve den fotografiske teknik, blåtryk, som på en nem og smuk måde samler naturen og elevernes indtryk i et kreativt produkt.

 

Fag: Kristendomskundskab.

Klassetrin: 7.- 9. klasse.

Projektperiode: Februar.

Antal lektioner: 8 lektioner.

 

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og konkrete undervisningsforslag.
 • Klassesæt af elevhæfter.
 • Hjemmeside.
 • Lydvandring indtalt af skuespiller, Emil Prenter.
 • Fagfilm med teolog og bioetiker, Mickey Gjerris.
 • Refleksions-kortspil.
 • Materialer til blåtryk.