Projekter til udskolingen

Tid til tanke

Centrale temaer gennem filosofiske øvelser

Tid til tanke er en netbaseret artikelbase med præsentation af forskellige kristendomsfaglige temaer. Hver artikel er sammensat af forskellige modaliteter, fx tekst, illustrationer, videoer, faktabokse og arbejdsspørgsmål.

Artikelbasen indeholder følgende temaer: 

Frihed – Tilgivelse – Universet – Tro – Kærlighed – Håb – Humor – Fjendskab – Lykke.

I hver artikel præsenteres forskellige vinkler og perspektiver på temaet, som efterfølgende bringes i spil, når eleverne mere filosofisk skal undersøge det.

Tid til tanke lægger op til at arbejde filosofisk, hvilket betyder, at det er elevernes egne tanker, som er i centrum. Hvad betyder håb for vores liv? Er fjendskab uundgåeligt – eller måske snarere nødvendigt? Bestemmer vi selv, om vi vil være lykkelige? Osv.

Til hver artikel følger en metodisk vejledning, som beskriver, hvordan man gennem filosofiske øvelser og samtaler kan arbejde med artiklen og temaet. Herved bringes forskellige perspektiver og forståelser frem, og eleverne opdager, at temaerne ofte optræder i deres eget liv, at de er meget komplekse, og at forskellige mennesker gør sig forskellige tanker.

Fag: Kristendomskundskab.

Klassetrin: 7.-9. klasse.

Projektperiode: Fra september.

Antal lektioner: Ca. tre lektioner per tema.

Tilmeldte lærere modtager:

  • Lærervejledning.
  • Metodisk vejledning til hvert tema.
  • Adgang til hjemmeside med artikel- base med forskellige vinkler og perspektiver på hvert tema.

Ondskab, hævn og tilgivelse

Ud fra Jan Guillous roman Ondskaben

Imødekommes ondskab med ondskab og had med had? Eller er der andre veje?

Projektets udgangspunkt er Jan Guillous selvbiografiske ungdomsroman Ondskaben. Fortællingen følger Erik, som er en rod i skolen. Det skyldes i høj grad hans stedfar, som gennem hele hans barndom systematisk har banket ham. Derfor bliver han kun glad, da han bliver smidt ud af skolen, og i stedet sendes på kostskole. Men hvad Erik ikke ved er, at voldsspiralen og ondskaben blot forfølger ham.  

Eleverne skal arbejde med filmatiseringen (filmen kan lånes gennem MIT CFU) og uddrag af bogen. Derudover belyses temaet gennem udvalgte bibeltekster, og eleverne kommer til at arbejde med det ud fra en række dilemmakort.

Igennem hele forløbet præsenteres eleverne for den filosofiske tilgang til belysning af emnet.

Projektet afsluttes med, at eleverne fremstiller et produkt med udgangspunkt i temaet.

Fag: Kristendomskundskab. Dansk kan inddrages.

Klassetrin: 7.-9. klasse klasse.

Projektperiode: Oktober-november. 

Antal lektioner: 6-8 lektioner.

Tilmeldte lærere modtager:

  • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og konkrete undervisningsforslag.
  • En bearbejdet udgave af romanen Ondskaben af Jan Guillou.
  • Dilemmakort til eleverne.
  • Forslag til prøvespørgsmål i kristendomskundskab.

Klimafrygt, håb og handling

Hvordan undgår vi, at klimafrygten overvælder vores elever?

Sognepræst og dokumentarfilminstruktør Regitze Marker har tidligere i sin dagligdag mødt mange børn og unge, som ikke turde tro på, at der overhovedet var en fremtid for deres generation. Her var klimafrygten dominerende. Det blev anledningen til et filmprojekt, hvor hun i en elbil kører rundt i Danmark, mens hun på hver tur taler med to børn eller unge om deres tanker om fremtiden. Bilen er et godt samtalerum, Regitze Marker en dygtig interviewer - men først og fremmest er de medvirkende børn og unge kloge, ærlige og opløftende at lytte til.

Med udgangspunkt i en af disse film handler dette undervisningsforløb om klimaudfordringen - men især om hvordan vi kan tænke og handle uden at blive mast af problemets tyngde. 

Kristendomsfagligt er der fokus på ”håb” kontra ”frygt” - et modsætningspar, som altid har været indbygget i den menneskelige eksistens. Desuden præsenteres eleverne for forskellige natursyn heriblandt kristendommens tanke om mennesket som forvalter af Guds skaberværk. 

Projektet afsluttes med et elevprodukt. Som inspiration til dette har rapperen Per Vers lavet en improviseret rap over stikord fra forløbet.

Fag: Kristendomskundskab og dansk.

Klassetrin: 7.-9. klasse.

Projektperiode: Januar-februar.

Antal lektioner: 6-8 lektioner.

Tilmeldte lærere modtager:

  • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og elevopgaver.
  • Adgang til projekthjemmeside.