Projekter til mellemtrinnet

På rejse med Grundtvig

Om N.F.S. Grundtvig

Få har som N.F.S. Grundtvig præget det danske samfunds forståelse af demokrati, skole og kirke. Han mente, at det folkelige knytter sig til vigtige samfundsinstanser som folkekirken, folketinget og folkeskolen. Alle tre organisationer har forstavelsen ‘folke’, hvilket understreger en vigtig pointe i Grundtvigs menneske- og samfundsanskuelser: Det folkelige er det, som binder os sammen trods vores forskelligheder.

Tegneserie

I projektet møder eleverne Grundtvig gennem en tegneserie, hvor to børn finder en gammel mand på en bænk foran Aarhus Domkirke. Undervejs går det op for børnene, at manden er den præst og salmedigter, som kaldes Grundtvig. Sammen med børnene besøger Grundtvig tre steder, hvor han i sit liv har sat aftryk, og hvor han også i dag har sat sine spor. Ved hjælp af medfølgende dialogkort samles der op på tegneseriens indhold.

Et gennemgående element i projektet er at vise, at Grundtvig er relevant i nutiden. Det gøres via en kuffert, som indeholder genstande fra en grundtvigsk arv; en salmebog, en stemmeseddel og en fortælling fra nordisk mytologi. I samme kuffert skal eleverne give Grundtvig noget tilbage, som karakteriserer deres liv og fællesskab med hinanden i nutidens samfund.

Formålet er, at eleverne får et elementært kendskab til Grundtvig og hans betydning for det samfund, som eleverne lever i.

Fag: Kristendomskundskab.

Klassetrin: 4.- 6. klasse.

Projektperiode: September - oktober.

Antal lektioner: 8 - 9 lektioner.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og konkrete undervisningsforslag.
 • Kuffert med tre genstande som har relation til Grundtvig.
 • Klassesæt af tegneserie.
 • Tilbud om lærerkursus den 14. september.

ØjeBLIK - om at se hinanden

- med Tove Janssons fortælling: Det usynlige barn

Hvad vil det sige at se hinanden? Og kan man ligefrem blive usynlig, hvis man ikke bliver set?

I dette projekt arbejder eleverne med Tove Janssons fortælling: Det usynlige barn. Her møder de pigen Nini, som er blevet så overset, at hun er blevet næsten usynlig, men en dag lander Nini heldigvis i et ”seende fællesskab” hos Mumifamilien. Her kommer hun langsomt til syne igen – takket være familiens opmærksomme blik.

Janssons fortælling perspektiveres til den bibelske figur Zakæus, der er forhadt, men en dag bliver mødt med nye øjne. Undervejs i forløbet undersøger eleverne også, hvad den danske filosof Søren Kierkegaard havde at sige om blikkets betydning mennesker imellem.

Afslutningsvist lægges der op til et kreativt arbejde med projektets pointer om det at se eller overse hinanden. Som inspiration er der mulighed for at se en instruktionsfilm med billedkunstner Maria Lau Krogh, som har udarbejdet en idé til en skulptur i papir, som eleverne bygger enkeltvis eller to og to på klassen. Bemærk, at man ved tilmelding skal angive, om man ønsker materialekit hertil.

Fag: Kristendomskundskab, dansk og billedkunst.

Klassetrin: 4.- 6. klasse.

Projektperiode: November - december.

Antal lektioner: 8 - 11 lektioner.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og konkrete undervisningsforslag.
 • Adgang til projekthjemmeside.
 • Tilbud om materialekit.

Et møde med den danske salme 2023

- med temaet stjerner

Et møde med den danske salme 2023 sætter fokus på stjerner. I introduktionen kommer eleverne bl.a. til at arbejde med, hvad en stjerne egentlig er, og derefter dykker de ned i stjernens brug og betydning i fem konkrete salmer. Det er således et tværfagligt forløb mellem kristendomskundskab, musik og natur/teknik.

I projektet skal eleverne synge og arbejde med følgende fem salmer:

 • Dejlig er den himmel blå
 • I østen stiger solen op
 • Du, som har tændt millioner af stjerner
 • Hold håbet op
 • Spænd over os dit himmelsegl

Salmerne bliver indspillet og vil være tilgængelige fra en projekthjemmeside. Herfra kan eleverne også blive præsenteret for orgelmusik, som passer til temaet. Desuden laver tegneren Peter Madsen en plakat til projektet, som medfølger til de tilmeldte klasser.

Sidst i projektet besøger klassen den lokale kirke, hvor eleverne får hjælp til indøvningen af salmerne. Organisten vil desuden give en præsentation af orglet som instrument, og præsten vil samtale med eleverne om temaet.

Fag: Kristendomskundskab, musik og natur/teknik.

Klassetrin: 3.- 5. klasse.

Projektperiode: December-februar.

Antal lektioner: 6 - 10 lektioner.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Lærervejledning med baggrundsmateriale og konkrete undervisningsforslag samt tekster og noder.
 • Hjemmeside med indspilninger af projektets salmer og orgelmusik.
 • Årets salmeplakat.
 • Tilbud om lokalt kirkebesøg.
 • Tilbud om lærerkursus den 17. november.

Påsken fortalt gennem tre kunstarter

- og lokal kirkeevent med skuespiller Jesper La Cour Andersen

Kristendommens største højtid er påsken. Den er i tidens løb blevet kunstnerisk fortolket på utallige måder, og gennem dette projekt skal eleverne gennem æstetiske læringsprocesser arbejde med påskefortællingen i litteratur, billedkunst og musik.

Projektet indledes med en fælles kirkeevent, hvor eleverne møder påskeberetningen gennem orgelmusik, film og fortælling formidlet af skuespiller Jesper La Cour Andersen.

Efterfølgende arbejder eleverne videre i klassen med særlig fokus på Skærtorsdag, Langfredag og Påskedag. Der lægges op til, at eleverne i denne proces møder moderne udtryksformer. Forløbet afsluttes med et produkt, som samler op på projektets tema.

Fag: Kristendomskundskab og dansk.

Klassetrin: 5.- 6. klasse.

Projektperiode: Marts - april.

Antal lektioner: 9 lektioner + kirkeevent.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og konkrete undervisningsforslag.
 • Adgang til projektets hjemmeside.
 • Tilbud for klassen om deltagelse i indledende lokal kirkeevent.

Hvælvingens hemmeligheder

- Om kalkmalerier og bibelske fortællinger

Mange elever kender fortællingerne om Adam og Eva eller Jesus på korset. Men ved de også, hvordan Bibelen hænger sammen, med spejlinger mellem Det Nye og Det Gamle Testamente og hvordan ord som ofring og aftale går igen?

Med en kort nyproduceret film, hvor kalkmalerierne vha. animation bliver gjort både forståelige og levende, vil eleverne blive lukket ind i Bibelens verden. Det sker i den lokale kirke, hvor der står en kuppel klar, som eleverne skal ligge inden i og se filmen. På den måde vil eleverne opleve at ligge under de hemmelighedsfulde hvælvinger og få en helt særlig filmoplevelse. Efterfølgende vil der på stedet være aktiviteter knyttet til filmens indhold.

Med undervisningsmaterialet får læreren hjælp til at udfolde filmens historier og pointer. Først introduceres eleverne overordnet til kalkmalerier og deres samtid, middelalderen. Dernæst findes fem forslag til fordybelsesområder, hvor eleverne vil arbejde med Bibelens kronologi, udvalgte bibelhistorier og få nøgler til at ”åbne” kalkmaleriernes hemmeligheder. Som afslutning på projektet skal eleverne selv arbejde kreativt med billedfortælling.

Projektet med alle faserne kan køres i et stræk, men man kan også vælge at bruge fordybelsesområderne som små særskilte undervisningsforløb efterfølgende.

Projektet inddrager også lokale kalkmalerier.

Fag: Kristendomskundskab.

Klassetrin: 4.- 6. klasse.

Projektperiode: Maj - juni.

Antal lektioner: 5-15 lektioner.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og konkrete undervisningsforslag
 • Tilbud om kuppelbesøg i den lokale kirke.