Projekter til mellemtrinnet

Sværdets kraft

Om kamp, kærlighed og kristendom i korsriddertiden - med ny graphic novel af Jan Kjær

I haven ved Pater Noster kirken nær Jerusalem findes en skulptur af to mænd med en tekst, der fortæller, at her ligger to danske brødre begravet. Brødrene hed Svend og Eskil og var henholdsvis biskop over Viborg og kriger. De var draget på pilgrimsfærd til Jerusalem, og var døde år 1153 – Eskil efter sigende ved Jordanfloden ”overvældet af nåde” og Svend kort tid efter. 

Hvem var de? Hvad bragte dem til Jerusalem? Og hvordan havde de gjort sig fortjent til en plads i denne vigtige kirkes gårdhave? 

Brødrenes forunderlige historie danner udgangspunkt for et projekt om korsriddertiden og et samarbejde med forfatteren Jan Kjær om at skrive en historisk udviklingsroman til undervisningen i kristendomskundskab, dansk og historie. 

Projektet rummer en værklæsning, forslag til tekstanalyse, arbejde med korsriddertiden og historiske kilder. Desuden dykkes der ned i kristendomsfaglige begreber som tilgivelse, relikvier og treklangen: liv-død-ny begyndelse. 

Fag: Kristendomskundskab, historie og dansk.

Klassetrin: 5.-7. klasse.

Projektperiode: September-oktober.

Antal lektioner: 8 lektioner til kristendomskundskab og historie samt 8 lektioner til dansk.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og elevopgaver.
 • Klassesæt af Jan Kjærs roman Sværdets kraft.
 • Klassesæt af elevhæfter.
 • Adgang til projektets hjemmeside.
 • Tilbud om lærerkursus ved Jan Kjær den 1. september 2021 kl. 14-16 i Hvidovre.

På jagt i Det Nye Testamente

Lad eleverne gå på jagt efter fortællinger fra Det Nye Testamente 

Med udgangspunkt i en sjov og hyggelig myldreplakat, som er malet til projektet, samt Ida Jessens bog Bibelhistorier, skal eleverne opleve og arbejde med Det Nye Testamente gennem 12 fortællinger. 

De udvalgte fortællinger er: 

Guds søn bliver født, Den kloge dreng, Jesus bliver fristet, Disciplene, Til fest, Den barmhjertige samaritaner, Da Jesus gik på vandet, Den fortabte søn, Den første sten, Jerusalem, Døden og En ny tid.

Undervisningsoplægget tager afsæt i oplevelsen af  ”den gode fortælling” og er udarbejdet i to versioner, så der er et forløb til 1.-2. klasse og et andet forslag til 3.-4. klasse.

Fag: Kristendomskundskab.

Klassetrin: 1.-2 + 3.-4. klasse.

Projektperiode: September-oktober.

Antal lektioner: 12 lektioner.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og konkrete undervisningsforslag.
 • Projektplakat.
 • Ida Jessens Bibelhistorier til højtlæsningen i klassen.
 • Klassesæt af A3 plancher (plakaten) til eleverne.

NB: ØNSKER I BOGEN?
Angiv ved tilmeldingen om I allerede har Ida Jessens Bibelhistorier. Tilføj ”Ja” efter projektets navn, hvis I ønsker bogen. Tilføj ”nej”, hvis I allerede har bogen - fx fra projektet På jagt i Det Gamle Testamente fra 2020.

GRØNLAND: Aluu Hej!- Takuss! Vi ses!

Et projekt om religions- og kulturmøder i Grønland og Danmark?

Hvordan fejrer man jul i Grønland og i Danmark? Hvordan er vores hverdag ens og forskellig? Og hvordan har centrale fortællinger været med til at forme religion og kultur i de to lande? 

I?2021 er det 300 år siden, at Hans Egede tog til Grønland for at?udbrede luthersk kristendom blandt nordboere. Men vikingernes efterkommere var?forsvundet sporløst,?og?Hans Egede mødte?i stedet?det arktiske folk inuit. Det er dette religions- og kulturmøde, som er udgangspunkt for projektet.?? 

Efter en kort præsentation af de to lande og kristendommens komme til hhv. Danmark og Grønland arbejder eleverne med den nordiske fortælling om Balders død og Ragnarok, kristendommens fortælling om Jesus samt inuits fortælling om Havets moder. Hvad siger fortællingerne om gudsbilleder og livsforståelser?

Som et konkret og nutidigt eksempel på et kultur- og religionsmøde sættes der derefter?fokus på julen, der er en vigtig højtid?i både dansk og grønlandsk kultur.?Julens centrale indhold?er,?set med religiøse briller,?den kristne fortælling om Jesus’ fødsel, men?er der?også spor?af før-kristne?traditioner i julefejringerne? Det skal eleverne selv undersøge.

Projektet afsluttes med forslag til kreative elevprodukter.

Fag: Dansk, historie, billedkunst og kristendomskundskab.

Klassetrin: 4.-5. klasse.

Projektperiode: Oktober-december. 

Antal lektioner: 10-15 lektioner.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og konkrete undervisningsforslag.
 • Tegneserie om Hans Egedes møde med Grønland i klassesæt.
 • Klassesæt med flotte billedkort om hverdag, kultur og natur samt jul i hhv. Grønland og Danmark.
 • Adgang til hjemmeside med filmklip og billeder.
 • Tilbud om kirkebesøg.
 • Vejledning til kreativ projekt afslutning

Et møde med den danske salme 2022

Så syng da! Med højskolesangbogen

Et møde med den danske salme 2022 sætter fokus på den nye højskolesangbog. Det er den 19. udgave af en sangbog, som gennem tiden er blevet brugt til fællessang i mange sammenhænge. Senest under corona krisen har mange nydt at synge sammen – også selvom det har været hver for sig. Men hvorfor gør det godt at synge sammen? Og hvad gør sang og musik ved mennesker? Det er temaet for årets salmesangsprojekt.

I den nye udgave af højskolesangbogen er det især i salmedelen, der er sket store ændringer. Det afspejler sig i årets salmevalg, der er en blanding af gamle klassiske salmer og nye salmer med nyskrevne melodier. 

I projektet skal eleverne synge og arbejde med følgende fem salmer:

 • Hil dig, Frelser og Forsoner
 • Op, al den ting, som Gud har gjort
 • Og Gud sang
 • Hold håbet op
 • Kære linedanser

Salmerne vil blive indspillet og være tilgængelige fra en projekthjemmeside. Herfra kan eleverne også blive præsenteret for orgelmusik, som passer til temaet. Ud over at eleverne lærer at synge salmerne, kommer de også til at arbejde med melodierne, og hvad musik og sang kan gøre ved mennesker.

Fag: Kristendomskundskab og musik.

Klassetrin: 3.-5. klasse.

Projektperiode: Januar-februar 2022.

Antal lektioner: 6-10.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Lærervejledning med baggrundsmateriale og konkrete undervisningsforslag samt tekster og noder.
 • Hjemmeside med indspilninger af projektets salmer og orgelmusik.
 • Årets salmeplakat.
 • Tilbud om lokalt kirkebesøg.
 • Tilbud om lærerkursus på Vartov den 17. november.

NB. Ved tilmelding angiv gerne, om I ønsker kirkebesøg og/ eller lærerkursus.

Snedronningen

Fortællingen vækkes til live i miniuniverser

Se så! Nu skal I høre en fortælling om ondskaben og godheden i verden, varmen og kulden i hjerterne.

Eleverne skal læse en forkortet udgave af H. C. Andersens Snedronningen - fortællingen om Kay og Gerda. Materialet indeholder danskfaglige forslag til fokuspunkter og samtaler i forlængelse af læsningen i klassen.

Kristendomsfagligt er der fokus på det onde og det gode i verden og på de livsfilosofiske aspekter af, hvordan fx Gerda handler i mødet med det onde.

Mini-installationer

Eleverne skal arbejde med at genskabe scener fra eventyret i mini-universer. De vil komme til at arbejde med at visualisere og rumliggøre følelser, stemninger og budskaber fra teksten med scenografiske virkemidler; objekter, materialer, farver og former. Scenograf og installationskunstner Luise Midtgaard inviterer elever og lærere ind i denne kreative proces ved at inspirere og guide dem gennem en undervisningsvideo.

Tilmeldte klasser har mulighed for at modtage en materialekasse – et start-kit – fra skoletjenesten til brug i arbejdet med elevernes egne installationer. 

Fag: Kristendomskundskab, dansk og billedkunst.

Klassetrin: 5.-6. klasse.

Projektperiode: Marts-april.

Antal lektioner: 8 lektioner.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og konkrete undervisningsforslag.
 • H. C. Andersens eventyr Snedronningen i forkortet udgave.
 • Adgang til projektets hjemmeside med bl.a. undervisningsvideo med scenograf og installationskunstner Luise Midtgaard.
 • Tilbud om materialekasse/ startkit.

Den sidste have

På opdagelse i kirkegårdens symboler

Hvorfor og hvordan er kirkegården et særligt sted? Hvordan lyder begravelsesritualet i kirken? Hvad skriver vi på vores gravsten - og hvorfor?

I dette projekt skal eleverne arbejde med begravelsesritualer og traditioner, ligesom de skal på jagt efter symboler på kirkegården. Projektet indledes med, at klassen sammen læser den illustrede fortælling Da farfar døde, og det lægger helt naturligt op til et besøg på den lokale kirkegård. Her viser præsten eleverne rundt og fortæller, hvad der egentlig foregår til begravelser og bisættelser.

Eleverne vil også opleve, at kirkegården både fungerer som et sted man begraver de døde og som et mindested. På den måde giver projektet afsæt for samtale og læring om væsentlige kristendomsfaglige temaer som fx at mindes, liv/død, håb og evigt liv.

Materialet er tilrettelagt således, at der er udviklet én udgave til 1.-2. klasse og én til 3.-4. klasse. Læreren er naturligvis også velkommen til at kombinere de to.


Fag: Kristendomskundskab, dansk og billedkunst.

Klassetrin: 1.-4. klasse.

Projektperiode: Maj-juni.

Antal lektioner: 8-12 lektioner.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og konkrete undervisningsforslag.
 • Klassesæt af opgavehæfte til eleverne.
 • Tilbud om besøg på den lokale kirkegård, hvor præsten viser rundt og fortæller, og eleverne også selv skal på opdagelse.
 • Ideer til kreativt produkt.


NB. Ved tilmelding er det vigtigt at angive, om I ønsker besøg på kirkegården. Klasserne besøger kirkegården enkeltvis.

Højtid og bibelske fortællinger

Hvorfor holder vi fri?

Igennem et skoleår er der en række ferier, hvor skolen er lukket, og alle har fri. Flere af disse ferier skyldes i Danmark en kristen højtid, hvor de vigtigste er jul, påske og pinse. 

Gennem dette projekt vil eleverne både arbejde med kirkeårets højtider og de bibelske fortællinger, som ligger til grund for højtiderne. 

Der vil være størst fokus på jul, påske og pinse, men de mindre højtider vil også kort indgå.

Pinseprodukt og kursus

Som afslutning på projektet foreslår vi, at eleverne fremstiller et pinseprodukt i enkle materialer. Der vil i materialet være vejledning hertil udarbejdet af Helena Notkin, Borup skole / Skovbo billedskole. 

Desuden tilbydes et lærerkursus i at fremstille det konkrete produkt ved Helena Notkin. Det foregår mandag den 25. april 2022 kl. 14.00-16.00. 

Fag: Kristendomskundskab og billedkunst.

Klassetrin: 4.-6. klasse.

Projektperiode: Maj-juni.

Antal lektioner: 6-8 lektioner.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og konkrete undervisningsforslag.
 • Tilbud om at udstille elevernes afsluttende produkter i den lokale kirke.
 • Tilbud om materialekit til elevernes produkter.
 • Tilbud om lærerkursus den 25. april ved Helena Notkin.


NB. Ved tilmelding angiv gerne om I ønsker at udstille elevernes produkter i den lokale kirke, deltage i kurset og modtage materalekit.