Projekter til mellemtrinnet

Man kan da ikke gå på vandet?!

- Om at læse bibelske tekster med forskellige briller

Verden tager sig forskelligt ud, alt efter hvilke briller man ser den igennem - og sådan forholder det sig også med tekster. Vi ser og læser altid verden fra det sted, vi selv står. Vi ser en del, mens noget andet forbliver skjult.

De forskellige perspektiver introduceres i en nyproduceret tegnefilm, hvor en dreng læser bibelfortællingen Vandringen på søen med tre forskellige briller. Eleverne læser derefter to andre bibelske tekster med projektets briller og undersøger om brillerne repræsenterer forskellige pointer i teksterne.

Gennem hele forløbet arbejder eleverne med en lille kasse, hvor kassens sider repræsenterer forskellige udlægninger af et begreb eller en tekst. Kassen indgår også i projektets kirkebesøg, hvor eleverne erfarer, at også i kirkerummet kan ord og begreber betyde andet og mere, end det man kan se med det blotte øje.

Projektet afrundes med en skriveworkshop designet af forfatter Mette Vedsø. Via forskellige ord-skulpturer kommer projektets briller i spil og sættes i relation til metaforen VEJ. Alle elever producerer tre skriftlige værker, som viser, at der også altid er flere mulige perspektiver på tilværelsen.

Til inspiration for arbejdet findes på projektets hjemmeside to korte videoforedrag om metaforer og forskellige måder at læse bibelske og andre tekster på.

 

Fag: Dansk og Kristendomskundskab.

Klassetrin: 5.- 6. klasse.

Projektperiode: September - oktober.

Antal lektioner: 12 lektioner.

 

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og konkrete undervisningsforslag.
 • Spørgsmålskort til gruppearbejde med bibelske fortællinger.
 • Små kasser til illustration af forskellige synsvinkler.
 • Tilbud om kirkebesøg.
 • Adgang til projektets hjemmeside med bl.a. tegnefilmen Oskars briller og videoforedrag.

Begravelsesritualer i fire religioner

- om at sige farvel til sine kære i kristendom, jødedom, islam og hinduisme

Døden er og bliver et biologisk grundvilkår, der griber ind i livet, men døden er også med til at ramme livet ind. For nogle mennesker får livet mere betydning, fordi de er klar over, at døden en dag sætter et punktum, og at livet skal bruges til at sætte spor af betydning her i livet, både i mit eget og i andre menneskers liv.

Projektet sætter fokus på begravelsesritualer og traditioner i fire religioner:

• Kristendom (folkekirken)

• Jødedom

• Islam

• Hinduisme

Eleverne vil erfare, at der både er ligheder og forskelle i forhold til, hvordan mennesker tager afsked med deres kære. Men samstemmende står tilbage, at det aldrig er ligegyldigt, hvordan man tager afsked med de nære relationer her i livet.

Tilmeldte klasser tilbydes et lokalt kirkebesøg, hvor præsten helt konkret vil forklare, hvordan en begravelse/bisættelse foregår i den danske folkekirke. Desuden vil eleverne blive vist rundt på kirkegården og se eksempler på forskellige gravsteder og gravstenssymboler.

 

Fag: Kristendomskundskab.

Klassetrin: 4.- 6. klasse.

Projektperiode: September - oktober.

Antal lektioner: 6-7 lektioner.

 

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med faglig baggrund og konkrete undervisningsforslag.
 • Adgang til hjemmeside.
 • Tilbud om kirkebesøg.

Stald, stue og stamværtshus – juleprojekt

- om at fejre jul i forskellige rammer

“Hos os lugter der af hindbærbrus, røg, øl, hund og de appelsiner mig og min lillesøster spiser i både...” (Fra novellen Kolde fødder)

For mange er julen en tid med kalenderlys, gaver, veldækkede borde og kærlige familier, men for andre er julen helt anderledes. Den første jul blev fx fejret i en stald, og for hovedpersonen i den nyskrevne novelle Kolde fødder skal den fejres på det lokale værtshus.

Fælles for både den bibelske fortælling og pigen i novellen er, at julen fejres på kanten af samfundet og at   den måde at fejre jul på næppe vil finde vej til ugebladenes glittede, glansbilledreportager. Og netop gabet mellem fortællingen om den perfekte jul og den alt andet end perfekte jul, som mange mennesker hvert år oplever, er omdrejningspunktet i dette projekt.

Med afsæt i novellen Kolde fødder og de bibelske tekster om Jesus’ fødsel i Matthæus- og Lukasevangeliet skal eleverne arbejde tværfagligt med:

 • Hvordan man i mødet med andre, på godt og på ondt kan få et nyt blik på sig selv
 • Hvordan man kan håndtere, at julen kan være alt andet end perfekt
 • Hvordan familie både kan være noget man fødes ind i og noget man vælger

Forløbet afrundes med et kreativt produkt, hvor eleverne giver deres eget bud på en nutidig julekrybbe.

 

Fag: Kristendomskundskab og dansk.

Klassetrin: 5.- 6. klasse.

Projektperiode: December.

Antal lektioner: 6-8 lektioner.

 

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og konkrete undervisningsforslag.
 • Novellen Kolde fødder

Et møde med den danske salme 2024

- Med temaet håb

Et møde med den danske salme 2024 sætter fokus på HÅB. Et tema som har inspireret utallige sang- og salmeforfattere gennem tiden for liv og håb hører sammen. Både som samfund og som enkeltindivider har vi brug for håb. Forårstegn i naturen kan give håb. Solopgangen og lyset hver morgen kan give fornyet håb. At synge sammen eller lytte til musik kan give håb. Mennesker kan give hinanden håb!

I projektet skal eleverne synge og arbejde med følgende fem salmer, der sætter ord og toner på forskellige sider ved begrebet HÅB:

 • Morgenstund har guld i mund
 • Se, nu stiger solen
 • Du spør’ mig om håbet
 • Tunge mørke natteskyer
 • Hold håbet op

Salmerne vil blive indspillet og være tilgængelige fra en projekthjemmeside. Herfra kan eleverne også blive præsenteret for orgelmusik, som passer til temaet. Desuden modtager klasserne en plakat med motiv af graffitikunstneren Banksy.

I løbet af januar besøger klassen den lokale kirke, hvor eleverne får hjælp til indøvningen af salmerne. Organisten vil desuden give en præsentation af orglet som instrument, og præsten vil samtale med eleverne om temaet.

 

Fag: Kristendomskundskab og musik.

Klassetrin: 3.- 5. klasse.

Projektperiode: Januar-februar.

Antal lektioner: 6-10 lektioner.

 

Tilmeldte lærere modtager:

 • Lærervejledning med baggrundsmateriale og konkrete undervisningsforslag samt tekster og noder.
 • Hjemmeside med indspilninger af projektets salmer og orgelmusik.
 • Årets salmeplakat.
 • Tilbud om lokalt kirkebesøg.
 • Tilbud om lærerkursus.

Underlig fisk

- om at forsvinde og komme til syne igen

Liv og Fie er venner.
Pludselig bliver Liv usynlig.
Fie ser hende ikke.
Findes Liv så ikke mere?

Sådan begynder Rebecca Bach-Lauritsens og Lea Hebsgaard Andersens lille hverdagsdrama Underlig fisk, der handler om Liv, som er bedsteveninde med Fie. Men en dag begynder Flora i deres klasse, og pist væk er Fie, og Liv føler sig usynlig og alene. Men så er der jo Louis…

Med udgangspunkt i fortællingen om Liv inviteres eleverne til at tænke over det at føle sig set eller overset, synlig eller usynlig, udenfor eller indenfor fællesskabet. Eleverne præsenteres også for den bibelske fortælling om den udstødte tolder Zakæus, der oplever, hvordan det at blive synlig for en anden bliver en helt ny begyndelse.

Hver klasse får tilsendt en lille undre-æske med forskellige genstande, der kan bruges som afsæt i en indledende filosofisk samtale om det at føle sig overset/synlig i et fællesskab. Derefter arbejder klassen med bogen Underlig fisk og den bibelske fortælling. Med Zakæus-fortællingen som inspiration skal eleverne afslutningsvis arbejde med skyggeteater.

 

Fag: Dansk og Kristendomskundskab.

Klassetrin: 2.- 4. klasse.

Projektperiode: Februar.

Antal lektioner: 6-8 lektioner.

 

Tilmeldte lærere modtager:

 • Et oplæsningseksemplar af bogen Underlig fisk.
 • Lærervejledning.
 • Elevhæfter.
 • Instruktionsvideo til skyggeteater.
 • Undre-æske til filosofisk samtale.

Re: formation - teser, tro og tvivl

- Et forløb om reformationen i børnehøjde

Re:formation – teser, tro og tvivl er et spændende undervisningsprojekt om reformationen til 4. og 6. klassetrin om en tid for længe siden, hvor verden forandrede sig, og hvordan de forandringer stadig betyder noget for, hvordan mennesker i Danmark lever deres liv den dag i dag.

Det er også en opdateret udgave af et undervisningsprojekt fra 2017, der var 500-året for Martin Luthers opslag af de berømte 95 teser på kirkedøren i Wittenberg, som satte reformationen i gang.

Undervisningsoplægget er tilrettelagt i fem faser – fem faglige temaer, der introducerer eleverne for reformationens forudsætninger, indhold og konsekvenser.

Det er:

 • Verden i 1500-tallet
 • Martin Luther og Bibelen
 • Bogtrykkerkunsten
 • Reformationen i Danmark
 • Fællessang

Klassen kan arbejde med alle fem faser eller blot udvælge fx to eller tre. Hver fase introduceres for eleverne med en kort tegnefilm. Projektet inddrager i øvrigt korte historiske fortællinger, elevcases og en musikvideo af rapperen Per Vers.

 

Fag: Kristendomskundskab, dansk og historie.

Klassetrin: 4.- 6. klasse.

Projektperiode: Marts-april.

Antal lektioner: 6-8 lektioner.

 

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med faglig baggrund og konkrete undervisningsforslag.
 • Klassesæt af Re:minder – elevbog med tekster, billeder, opgaver og fakta om reformationen.
 • Adgang til hjemmeside med projektmateriale - bl.a. 5 tegnefilm og rap af Per Vers.