Projekter til mellemtrinnet

Den store tidsrejse

- en visuel rejse gennem kirkens historie

Der sker vilde ting, når lynet slår ned, og klassen tager med børnene Ida og Alfred på tidsrejse. Gennem en flot tegneserie oplever eleverne en dramatisk fortælling om kirkens historie og kristendommens udvikling i Danmark gennem 1000 år.

Eleverne får indblik i sammenhængen mellem kirkebygningens udseende og kristendommens udvikling. De møder vikingetidens trækirker, middelalderens først romanske og siden gotiske landsbykirker, reformationstidens nye kirkeinventar, barokkens finurlige figurer og den helt moderne og eksperimenterende kirkebygning.

I forbindelse med projektet tilbydes eleverne et besøg i den lokale kirke, hvor de skal på skattejagt efter spor fra kristendommens historie.

Projektet afrundes med et kreativt forløb, hvor eleverne bygger modeller af fremtidens kirker.

Fag: Dansk og kristendomskundskab.

Klassetrin: 3.- 4. klasse.

Projektperiode: September - oktober.

Antal lektioner: 8-10 lektioner.

 

Tilmeldte lærere modtager:

 • Lærervejledning med baggrundsmateriale og konkrete undervisningsforslag.
 • Klassesæt af tegneserien Den store tidsrejse.
 • Adgang til projektets hjemmeside.
 • Tilbud om besøg i den lokale kirke.
 • Materialekit til kirkemodeller.

 

Den etiske kode

- om etik og teknologi

I dette projekt skal eleverne arbejde med at koble etik og kodning – helt uden brug af computere.

På projektets hjemmeside findes korte videoer, der forklarer de fagbegreber, som eleverne skal arbejde med i projektet.

Eleverne skal først lære om, hvad en robot er, hvordan den fungerer ud fra kodning, hvorfor handler en robot, som den gør og kan en robot overhovedet handle etisk? Eleverne skal selv prøve at lave koder med fysiske materialer, som udsendes sammen med lærervejledning og elevark.

Derefter lærer eleverne om etik ud fra den gyldne regel og lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Eleverne bliver introduceret til, hvad etik er. Gennem cases skal eleverne selv tage stilling til, hvad de ville gøre, hvis de så et menneske, der havde brug for hjælp.

Undervejs kobles teknologiforståelse sammen med fortællingerne, når eleverne skal prøve at lave en kode, der beskriver den barmhjertige samaritaners handlinger.

OBS: Det kræver ingen forudgående viden om teknologiforståelse at undervise i projektet.

 

Fag: Kristendomskundskab.

Klassetrin: 5.- 6. klasse.

Projektperiode: September - oktober.

Antal lektioner: 8-10 lektioner.

 

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og konkrete undervisningsforslag.
 • Klassesæt af elevfolder.
 • Kodeblokke.
 • Adgang til projektets hjemmeside.

 

Maria i kunst og salmer

- et møde med den danske salme 2025

Årets salmesangsprojekt sætter fokus på Jomfru Maria, og på hvordan hun optræder i både kunst og salmer. Eleverne skal lytte til, synge og arbejde med fem salmer om Maria og et matchende kunstværk. Følgende salmer indgår:

 • Nu kom der bud fra englekor
 • Et barn er født i Betlehem
 • En rose så jeg skyde
 • Lille Messias
 • Maria gennem torne går

Salmerne er tilgængelige fra projektets hjemmeside – både i indsungede og instrumentale udgaver. Herfra kan eleverne også blive præsenteret for orgelmusik, som er komponeret til ære for Jomfru Maria.

I løbet af januar kan klassen besøge den lokale kirke, tale med præsten om Jomfru Maris, synge salmerne med orgelledsagelse og få en præsentation af orglet som instrument.

I samarbejde med Galleri Emmaus i Haslev tilbydes tilmeldte klasser en indledende workshop til projektet en dag i uge 46 eller 47.

Tilmeldte lærere tilbydes et kursus om Maria i kunst og salmer på Galleri Emmaus tirsdag den 22. oktober 2024 Kl. 14-16.

Fag: Kristendomskundskab og musik

Klassetrin: 3.- 5. klasse.

Projektperiode: November 2024 - januar 2025.

Antal lektioner: 6-10 lektioner.

 

Tilmeldte lærere modtager:

 • Lærervejledning med baggrundsmateriale og konkrete undervisningsforslag samt tekster og noder.
 • Hjemmeside med indspilninger af projektets salmer og orgelmusik.
 • Årets salmeplakat.
 • Tilbud om lokalt kirkebesøg.
 • Tilbud om elevworkshop.
 • Tilbud om lærerkursus.

 

Marias barn – Jesus og julevangelierne

- et projekt om juleevangelierne, og hvordan traditionen har tilføjet fortællingen krydderi

De fleste kender juleberetningen med stjernen over stalden, Maria, Josef, de hellige tre konger, hyrderne, oksen og æslet. De færreste ved, at der findes to forskellige juleevangelier, hvor hyrderne hører til i det ene, mens de vise mænd hører til i det andet.

I dette projekt skal eleverne arbejde med begge Bibelens udgaver af juleevangeliet.

De skal undersøge, hvad der rent faktisk står i juleevangelierne, og hvordan traditionen har tilføjet fortællingen krydderi. Gennem tiden har Bibelens læsere selv udfyldt de tomme huller i fortællingen og digtet videre på indholdet: For eksempel er de oprindelige vise mænd blevet til tre konger – sandsynligvis på grund af de tre kostbare gaver til Jesusbarnet. Begge juleevangelier er også i sig selv senere tilføjelser til Bibelen, som ligner fødselsberetninger om andre store mænd i samtiden.

Teater

Forløbet afsluttes med tilbud om at se fortælleforestillingen Marias barn – Guds søn i en lokal kirke ved Parkteatret (skuespiller Karen Nielsen og musiker Rikke Øland).

Forestillingen vises kl. 9.00 og kl. 11.00 den 14. januar, den 15. januar og den 16. januar 2025 (læs mere side 33). Der er plads til et begrænset antal klasser.

Fag: Kristendomskundskab og musik.

Klassetrin: 6.- 7. klasse.

Projektperiode: December-januar.

Antal lektioner: 6 lektioner.

 

Tilmeldte lærere modtager:

 • Lærervejledning med baggrundsmateriale og konkrete undervisningsforslag samt tekster
 • Tilbud om at klassen ser fortælleforestillingen Marias barn – Guds søn i en lokal kirke.

 

Bibelens personer med BIBLIARIUM

- fordi det godt må være sjovt at lære Bibelens fortællinger

Bibelske fortællinger er et af de centrale kundskabsområder for faget kristendomskundskab. I projektet Bibelens personer bliver eleverne på en sjov måde præsenteret for en række centrale bibelske personer og til de fortællinger, der knytter sig til dem.

Eleverne præsenteres i første omgang for de bibelske personer gennem kortspillet Profetkort. Herudfra arbejder klassen videre med udvalgte personer og fortællinger, som har fanget elevernes nysgerrighed.

Profetkort er et kortspil, som ligner de klassiske bilkort. Kortene beskriver dels de bibelske personer og desuden dystes der i kategorierne: tro, bibelscore, alder og berømmelse. 3-4 elever spiller sammen med et sæt kort.

Besøg i Bibliarium

I foråret 2025 åbner oplevelsescenteret Bibliarium på hjørnet af Gothersgade og Øster Farimagsgade i København. Oplevelsescentret bliver Bibelens eksperimentarium og vil ud fra storylinemetoden formidle bibelske fortællinger og eksistentielle spørgsmål til børn og unge. 10 klasser kan få et unikt besøg i oplevelsescenteret og samtidig hjælpe skoletjenesten med at få erfaringer til et kommende projekt målrettet elevoplevelser i Bibliarium.

Fag: Kristendomskundskab.

Klassetrin: 4.- 6. klasse.

Projektperiode: Februar.

Antal lektioner: 4-8 lektioner.

 

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og konkrete undervisningsforslag.
 • 6 sæt Profetkort til klassen.
 • Tilbud om besøg i oplevelsescenteret Bibliarium (max 10 klasser og først til mølle).

 

Drømme, venskaber og usynlighedskapper

- hvad gemmer der sig i gamle flasker? Hvilket stof er drømme vævet af? Og hvad kan overvinde hjerter af sten?

Udgangspunktet for projektet er Astrid Lindgrens klassiker Mio min Mio – om Bo Vilhelm Olsen, en adopteret dreng, hvis plejeforældre ikke kan lide ham. En dag finder han en flaske med en ånd i, som tager ham med på en rejse til Landet i det Fjerne. Her har han det fantastisk. Han hedder Mio, er søn af den gode Konge, får bedstevennen Jum-Jum og sin helt egen hest, Miramis. Men i nabolandet bor den onde Ridder Kato...

Efter at have læst eller lyttet til historien skal eleverne følge Mios rejse til Landet i det Fjerne. Eleverne arbejder med fortællingens personer og symboler og herfra trækkes tråde til kristendommen, til fantastiske fortællinger og eventyr. Desuden vil der blive mulighed for at inddrage brudstykker på svensk.

Gennem forløbet kommer eleverne til at arbejde med følgende temaer:

 • Godt og ondt
 • Ensomhed og venskab
 • Håb og drømme

 

Fag: Kristendomskundskab og dansk.

Klassetrin: 4.- 6. klasse.

Projektperiode: Maj- juni.

Antal lektioner: 8 lektioner + oplæsning/ læsning af bogen.

 

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med faglig baggrund og konkrete undervisningsforslag.
 • Bogen Mio min Mio til oplæsning.
 • Diverse elevmaterialer.

 

Fra Betlehem til Jerusalem

- et projekt til elever med autismespektrumforstyrrelser

Dette projekt er blevet til med et ønske om at imødekomme elever med ASF særlige læringspræferencer. Elever med ASF har ofte en visuel læringsstil, de har tilbøjelighed til konkret og bogstavelig tænkning og har lettere ved en kortfattet og præcis form end ved det ordrige og nuancerede. Materialet er derfor enkelt, genkendeligt og stringent i sin opbygning. Det anvender en visuel formidlingstilgang og konkrete genstande som facilitator for læring.

Projektets titel er Fra Betlehem til Jerusalem og gennem arbejdet med den historiske Jesus og den fortalte Jesus, opnår eleverne indsigt i, hvorfra kristendommen udspringer, hvad der kendetegner den som religion samt, hvordan kristendommen gennem mere end 1000 år har sat sine spor i vores samfund.

Beskrivelse af forløbet

Der tages udgangspunkt i, hvad man ifølge historievidenskaben kan sige om Jesus´ eksistens og livsforløb, og forløbet indledes med, at eleverne ser en explainerfilm om den historiske Jesus. Herefter arbejder eleverne med otte tegnede bibelfortællinger om Jesus´ liv. Til hver fortælling er knyttet en genstand som visuel igangsætter.

Lektionerne i forløbet spejler hinanden, så eleverne vil finde genkendelse og rutine i aktiviteterne:

 1. Samtale om genstand
 2. Se tegnet bibelfortælling
 3. Arbejde med opgaver i elevhæftet

Fag: Kristendomskundskab.

Klassetrin: 4.- 6. klasse.

Projektperiode: September.

Antal lektioner: 8-15 lektioner.

 

Tilmeldte lærere modtager:

 • Lærervejledning.
 • Skrin med en genstand til hver lektion.
 • Elevhæfte med: Landkort over Israel, plakat med historiske fakta, 7 forskellige kategorier af differentierede opgaver til hver af de 8 bibelske fortællinger.
 • Klistermærkeark.
 • Hjemmeside med bl.a. explainerfilm om den historiske Jesus og 8 korte tegnede film med gendigtede bibelske fortællinger.
 • Mange elever med ASF vil gerne kommunikere på engelsk. Derfor kan man også finde de små film med bibelhistorier og nogle af elevopgaverne på engelsk.

 

Landsprojekt: Man kan da ikke gå på vandet!?

- om at læse bibelske tekster med forskellige briller

Verden tager sig forskelligt ud, alt efter hvilke briller man ser den igennem - og sådan forholder det sig også med tekster. Vi ser og læser altid verden fra det sted, vi selv står. Vi ser en del, mens noget andet forbliver skjult.

De forskellige perspektiver introduceres i en nyproduceret tegnefilm, hvor en dreng læser bibelfortællingen Vandringen på søen med tre forskellige briller. Eleverne læser derefter to andre bibelske tekster med projektets briller og undersøger om brillerne repræsenterer forskellige pointer i teksterne.

Projektet afrundes med en skriveworkshop designet af forfatter Mette Vedsø. Via forskellige ord-skulpturer kommer projektets briller i spil og sættes i relation til metaforen VEJ. Alle elever producerer tre skriftlige værker, som viser, at der også altid er flere mulige perspektiver på tilværelsen.

Til inspiration for arbejdet findes på projektets hjemmeside to korte videoforedrag om metaforer og forskellige måder at læse bibelske og andre tekster på.

Fag: Dansk og Kristendomskundskab.

Klassetrin: 5.- 6. klasse.

Projektperiode: September.

Antal lektioner: 12 lektioner.

 

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og konkrete undervisningsforslag.
 • Spørgsmålskort til gruppearbejde med bibelske fortællinger.
 • Små kasser til illustration af forskellige synsvinkler.
 • Adgang til projektets hjemmeside med bl.a. tegnefilmen Oskars briller og videoforedrag.