Projekter til indskolingen

Lignelser sat i spil

- Lignelser på en helt ny måde

De fleste kender lignelsen om Den barmhjertige samaritaner, men når den her sættes i spil, bliver den genfortalt med en vagabond i hovedrollen.

Gennem projektet Lignelser sat i spil kommer eleverne til at arbejde med ni lignelser, som alle fortæller en vigtig pointe i kristendommen. Det drejer sig om: Den barmhjertige samaritaner, Den fortabte søn, Det mistede får, Arbejderne i vingården, Den gældbundne tjener, Det store festmåltid, Farisæeren og tolderen, Sennepsfrøet og En ven om natten. Alle lignelser er også genfortalt i en kort, finurlig og helt moderne udgave, så eleverne bedre kan forholde sig til pointerne.

Til projektet er der udviklet et kortspil: Lignelseskort, hvor det gælder om at få samlet så mange hele lignelser (fire kort) som muligt. Spillet vil gøre det lettere for eleverne at huske de enkelte lignelser, og så gør det jo heller ikke noget, at det samtidig kan være lidt sjovt!

 

Fag: Dansk og Kristendomskundskab.

Klassetrin: 1.- 3. klasse.

Projektperiode: September - oktober.

Antal lektioner: 8 lektioner.

 

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og konkrete undervisningsforslag.
 • Klassesæt af spillet: Lignelseskort.
 • Elevhæfte med de ni lignelser i moderne genfortælling og med billeder til farvelægning.

Jul i Grævlingeskoven

- Et hyggeligt eventyr med juletraditioner og lågekalender

Peter og Sofie oplever sære ting i Grævlingeskoven på vej til og fra skole i december måned. Er det helt naturligt eller er der julemagi på spil?

Julen har mange traditioner, og det er en højtid, som de fleste børn ser frem til – ikke mindst at de hver dag i december måned skal åbne en låge i julekalenderen. Udgangspunktet for dette projekt er netop en julekalender, som Zarah Juul har tegnet, og som er udviklet konkret til projektet og til fortællingen Jul i Grævlingeskoven.

Hver skoledag i december måned skal eleverne åbner en låge i den medsendte julekalender. Når lågen åbnes, sker der noget på billedet som både hænger sammen med fortællingen og med en konkret juletradition.

Læreren læser dagens kapitel i julefortællingen højt og taler kort med klassen om historien og om, hvad der skete med julekalenderen. da lågen blev åbnet. Afslutningsvis foreslår vi en aktivitet i forhold til traditionen, som klassen kan arbejde med.

Man kan selvfølgelig også vælge kun at åbne julekalenderen og høre julefortællingen, hvis der ikke er tid til aktiviteten, eller man kan veksle herimellem.

 

Fag: Kristendomskundskab.

Klassetrin: 1.- 4. klasse.

Projektperiode: December.

Antal lektioner: 15-45 min. Hver skoledag i december.

 

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og konkrete undervisningsforslag.
 • Lågekalender til klassen.
 • Fortællingen Jul i grævlingeskoven.
 • Forslag til aktiviteter der er knyttet til kapitlerne i fortællingen.

Et møde med den danske salme 2024

- med temaet håb

Et møde med den danske salme 2024 sætter fokus på HÅB. Et tema som har inspireret utallige sang- og salmeforfattere gennem tiden for liv og håb hører sammen. Både som samfund og som enkeltindivider har vi brug for håb. Forårstegn i naturen kan give håb. Solopgangen og lyset hver morgen kan give fornyet håb. At synge sammen eller lytte til musik kan give håb. Mennesker kan give hinanden håb!

I projektet skal eleverne synge og arbejde med følgende fem salmer, der sætter ord og toner på forskellige sider ved begrebet HÅB:

 • Morgenstund har guld i mund
 • Se, nu stiger solen
 • Du spør’ mig om håbet
 • Tunge mørke natteskyer
 • Hold håbet op

Salmerne vil blive indspillet og være tilgængelige fra en projekthjemmeside. Herfra kan eleverne også blive præsenteret for orgelmusik, som passer til temaet. Desuden modtager klasserne en plakat med motiv af graffitikunstneren Banksy.

I løbet af januar besøger klassen den lokale kirke, hvor eleverne får hjælp til indøvningen af salmerne. Organisten vil desuden give en præsentation af orglet som instrument, og præsten vil samtale med eleverne om temaet.

 

Fag: Kristendomskundskab og musik.

Klassetrin: 3.- 5. klasse.

Projektperiode: Januar-februar.

Antal lektioner: 6-10 lektioner.

 

Tilmeldte lærere modtager:

 • Lærervejledning med baggrundsmateriale og konkrete undervisningsforslag samt tekster og noder.
 • Hjemmeside med indspilninger af projektets salmer og orgelmusik.
 • Årets salmeplakat.
 • Tilbud om lokalt kirkebesøg.
 • Tilbud om lærerkursus

Underlig fisk

- om at forsvinde og komme til syne igen

Liv og Fie er venner.
Pludselig bliver Liv usynlig.
Fie ser hende ikke.
Findes Liv så ikke mere?

Sådan begynder Rebecca Bach-Lauritsens og Lea Hebsgaard Andersens lille hverdagsdrama Underlig fisk, der handler om Liv, som er bedsteveninde med Fie. Men en dag begynder Flora i deres klasse, og pist væk er Fie, og Liv føler sig usynlig og alene. Men så er der jo Louis…

Med udgangspunkt i fortællingen om Liv inviteres eleverne til at tænke over det at føle sig set eller overset, synlig eller usynlig, udenfor eller indenfor fællesskabet. Eleverne præsenteres også for den bibelske fortælling om den udstødte tolder Zakæus, der oplever, hvordan det at blive synlig for en anden bliver en helt ny begyndelse.

Hver klasse får tilsendt en lille undre-æske med forskellige genstande, der kan bruges som afsæt i en indledende filosofisk samtale om det at føle sig overset/synlig i et fællesskab. Derefter arbejder klassen med bogen Underlig fisk og den bibelske fortælling. Med Zakæus-fortællingen som inspiration skal eleverne afslutningsvis arbejde med skyggeteater.

 

Fag: Dansk og Kristendomskundskab.

Klassetrin: 2.- 4. klasse.

Projektperiode: Februar.

Antal lektioner: 6-8 lektioner.

 

Tilmeldte lærere modtager:

 • Et oplæsningseksemplar af bogen Underlig fisk.
 • Lærervejledning.
 • Elevhæfter.
 • Instruktionsvideo til skyggeteater.
 • Undre-æske til filosofisk samtale.

Hvad laver præsten?

- Et forløb om kristendom set gennem præstens arbejde

Bor præsten i kirken? Hvorfor har præsten kjole på? Og hvad laver præsten, når han eller hun ikke har kjolen på?

Kirkens rum og præstens arbejde

Projektet sætter fokus på præstens alsidige job, der rummer livets yderpunkter fra vugge til grav og mangt og meget derimellem. Samtidig præsenteres præstens arbejde via kirkens indretning og giver derigennem eleverne en introduktion til kristendommens form og indhold.

Undervisningsmaterialet er bygget op omkring et besøg i den lokale kirke, hvor eleverne skal se, hvordan kirken er indrettet og høre hvilke arbejdsopgaver, der knytter sig til døbefont, alter og prædikestol.

Eleverne skal også høre om den protestantiske kirkes to sakramenter: dåb og nadver - og have en forklaring på, hvorfor præsten hælder vand på dåbsbarnet, og hvorfor kristne spiser tørre kiks og drikker druesaft eller vin, når de går til nadver.

Som afslutning på besøget i kirken får alle elever et hæfte med hjem, så de kan lave en lille fagbog om præstens arbejde og kirkens indretning.

 

Fag: Kristendomskundskab samt ”uddannelse og job”.

Klassetrin: 1.- 3. klasse.

Projektperiode: Maj- juni.

Antal lektioner: 6-8 lektioner.

 

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med faglig baggrund og konkrete undervisningsforslag.
 • Tilbud om kirkebesøg.
 • Klassesæt af elevhæfter som eleverne omdanner til små fagbøger