Projekter til indskolingen

En dag i kloster

- med en fin tegneserie om Frans af Assisi

Ifør eleverne munkekutter og tag dem med tilbage til det 13. århundredes klosterliv, hvor de møder Frans af Assisi, der arbejder målrettet på at hjælpe de fattige og reformere middelalderens kirke. En hel skoledag omdannes klasseværelset til et kloster fra middelalderen, hvor eleverne leger og arbejder som munke.

Afslutningsvist vil eleverne også få indblik i, hvordan det er at være munk i dag. I en række små film møder de den danske franciskanermunk Broder Theodor, som bor i det store franciskanerkloster i Assisi i Italien. Broder Theodor fortæller bl.a. om, hvordan han lever som munk i en moderne verden, og hvorfor han har valgt at blive munk.

Eleverne vil i projektet arbejde med middelalderkirkens klostervæsen, de kristne grundbegreber tro, tvivl og barmhjertighed samt de to bibelske fortællinger Skabelsen og Den barmhjertige samaritaner.

Fag: Kristendomskundskab.

Klassetrin: 1.- 3. klasse.

Projektperiode: September - oktober.

Antal lektioner: 8 - én skoledag + 2 lektioner.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrunds- materiale og drejebog for afvikling af klosterdagen.
 • Adgang til projektets hjemmeside.
 • Elevhæfte med tegneserie om Frans af Assisi.
 • Mulighed for at låne en klosterkasse med simple dragter til lærer og elever og forskellige rekvisitter til brug på klosterdagen.

Englemysteriet

- med fin lågekalender og aktiviteter

Selma og Svante har boet i Grønland de seneste tre år. Nu vil deres forældre gerne tilbage til Danmark for at være tættere på bedsteforældrene, Jytte, der er præst og Mogens, der er pensionist. Mens forældrene færdiggør de sidste opgaver i Grønland, flytter børnene ind i præstegården, hvor de skal bo hele december.

Selma og Svante savner deres venner, men da de finder noget mystisk på præstegårdens gamle loft, får de andet at tænke på.

Tomme, gamle kartonæsker med fine bånd omkring og små skilte med sirlig håndskrift. Hvad har der mon været i æskerne? Jytte foreslår, at det er engle. Men kan det virkelig passe? Hvem har så fjernet dem? Kan Selma og Svante løse mysteriet?

Projektet består af fortællingen Englemysteriet og en tilhørende lågekalender. Hver skoledag i december læses et kapitel af fortællingen, og der åbnes en låge i kalenderen. Fortællingen knytter sig hver dag til en engel, som optræder i enten Det Gamle Testamente, Det Nye Testamente, Koranen, salmer eller i folketroen. Lågekalenderen indeholder en illustration til dagens kapitel.

Lærervejledningen giver inspiration til en kort samtale i relation til fortællingen og dagens engel samt forslag til en efterfølgende aktivitet.

Fag: Kristendomskundskab, dansk og UUV.

Klassetrin: 1.- 3. klasse.

Projektperiode: December.

Antal lektioner: 15 - 45 min. hver skoledag i december.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og konkrete undervisningsforslag til juleaktiviteter.
 • Oplæsningsbogen ”Englemysteriet”.
 • Lågekalender.

Et møde med den danske salme 2023

- med temaet stjerner

Et møde med den danske salme 2023 sætter fokus på stjerner. I introduktionen kommer eleverne bl.a. til at arbejde med, hvad en stjerne egentlig er, og derefter dykker de ned i stjernens brug og betydning i fem konkrete salmer. Det er således et tværfagligt forløb mellem kristendomskundskab, musik og natur/teknik.

I projektet skal eleverne synge og arbejde med følgende fem salmer:

 • Dejlig er den himmel blå
 • I østen stiger solen op
 • Du, som har tændt millioner af stjerner
 • Hold håbet op
 • Spænd over os dit himmelsegl

Salmerne bliver indspillet og vil være tilgængelige fra en projekthjemmeside. Herfra kan eleverne også blive præsenteret for orgelmusik, som passer til temaet. Desuden laver tegneren Peter Madsen en plakat til projektet, som medfølger til de tilmeldte klasser.

Sidst i projektet besøger klassen den lokale kirke, hvor eleverne får hjælp til indøvningen af salmerne. Organisten vil desuden give en præsentation af orglet som instrument, og præsten vil samtale med eleverne om temaet.

Fag: Kristendomskundskab, musik og natur/teknik.

Klassetrin: 3.- 5. klasse.

Projektperiode: December-februar.

Antal lektioner: 6 - 10 lektioner.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Lærervejledning med baggrundsmateriale og konkrete undervisningsforslag samt tekster og noder.
 • Hjemmeside med indspilninger af projektets salmer og orgelmusik.
 • Årets salmeplakat.
 • Tilbud om lokalt kirkebesøg.
 • Tilbud om lærerkursus den 17. november.

Sorg og livsmod

- når de mindste rammes af sorg

Hvert år rammes et stort antal børn af pludselig sorg, fordi de mister en af deres nærmeste, eller fordi der er opbrud i deres familie fx pga. skilsmisse. Andre udsættes for omsorgssvigt og lever i sorglignende tilstande pga. forældres misbrug, manglende tilstedeværelse/nærvær, kroniske sygdomme eller fattigdom.

Som sorgramt har man typisk en oplevelse af at blive isoleret bag en mur af tavshed, fordi omgivelserne er usikre på, hvordan de skal håndtere situationen.

Med afsæt i seks nyproducerede fabel-tegnefilm om ovenstående emner fra Tiny Film, der gennem årene har produceret en lang række tegnefilm til DR, sættes der i børnehøjde fokus på, hvad sorg er; hvornår den kan ramme én; og hvordan den kan håndteres af såvel omgivelserne som af den sorgramte selv.

Læreren vælger hvilke sorgsituationer og hermed hvilke af de seks film, der arbejdes med.

I bred forstand er der tale om et forsøg på at øge elevernes handlekompetence i deres indbyrdes relationer og i forhold til de voksne omkring dem.

Fag: Kristendomskundskab og dansk.

Klassetrin: 1.- 3. klasse.

Projektperiode: Februar - marts.

Antal lektioner: 6 - 8 lektioner (ved brug af to af de seks film).

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og konkrete undervisningsforslag.
 • Adgang til seks tegnefilm og et vendespil fra projekthjemmesiden.
 • Plakat til klassen.

Påsken for de mindste

- Et projekt hvor Moses og Jesus er hovedpersoner

Påsken for de mindste sætter fokus på to vigtige religiøse højtider, nemlig den kristne påske og den jødiske pesach. Pesach kaldes også jødisk påske.

Den jødiske pesach og den kristne påske tager udgangspunkt i to forskellige bibelske fortællinger, men der er alligevel fællestræk. Ikke mindst fordi Jesus i Det Nye testamentes fortælling om påsken netop fejrede pesach sammen med sine disciple i Jerusalem. Den jødiske pecach-fest er en fejring af udvandringen fra Egypten - fortællingen om, hvordan Moses og Gud hjalp det jødiske folk bort fra slaveri i Egypten.

Eleverne skal arbejde med de to fortællinger. Hvad handler de om? Hvorfor er de vigtige? Og hvordan fejres de i dag religiøst og kulturelt?

Der bliver to niveauer af projektet – et til 1.-2. klasse og et til 3.-4. klasse.

Fag: Kristendomskundskab og dansk.

Klassetrin: 1.- 4. klasse.

Projektperiode: April - maj.

Antal lektioner: 6-8 lektioner.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og konkrete undervisningsforslag.
 • Adgang til projektets hjemmeside.
 • Elevhæfter til klassen.